Předání speciální měřící jednotky DJ NDT

17.03.2017

Projekt DJ NDT, který vznikl modernizací a přestavbu motorového vozu ř. 850/851, modernizaci a přestavbu vozu dvou vozů PostW spěje do úspěšného konce. V průběhu měsíce února 2017 proběhlo dokončení a předání vozidlové části DJ NDT za stranu subdodavatele CZ LOKO, a.s.. To bylo podmínkou pro úspěšné ukončení zkušebního provozu a vydání průkazů způsobilosti drážního vozidla. Finální předání soupravy zákazníkovi proběhne v průběhu měsíce března 2017 po finálním ověření měřících technologií ostatních subdodavatelů.

CZ LOKO tím získalo další know-how v oblasti speciálních a interiérových vozidel. Tento nový výrobní segment, který jsem začlenili do portfolia firmy před třemi roky postupně rozšiřujeme o další zrealizované projekty. Projekt DJ NDT je další v pořadí.

Všem kteří se na projektu aktivně podíleli patří velké poděkování. Bez pozitivního přístupu všech zúčastněných by tento speciální projekt nemohl vzniknout.

Termín realizace projektu: 6/2015 – 3/2017

Přední část vozidla DJ NDT

Detail měřícího zařízení

Ukázka nového interiéru

Detail řídící části vozidla

Zpět