Společnost CZ LOKO, a.s., dodala společnosti JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo lokomotivu 797.825, která bude zajišťovat provoz na vlečce odštěpeného důlního podniku RMU "Breza" d.o.o. Energetický holding JP Elektroprivreda Bosne i Hercegovine d.d. - Sarajevo postupně obnovuje na svých vlečkách park hnacích vozidel, jenž z velké části tvoří ještě parní lokomotivy, případně motorové lokomotivy nejrůznějších typů a stáří.
» ČTĚTE VÍCE

17. června 2014
Předseda představenstva a generální ředitel společnosti CZ LOKO Ing. Josef Bárta slavnostně předal Malou měřicí drezínu MMD.1 do provozu managementu Správy železniční dopravní cesty, státní organizace.
» ČTĚTE VÍCE

V rámci zkvalitňování a rozšiřování služeb zákazníkům dochází od 1. 6. 2014 k přesunu servisního střediska společnosti CZ LOKO, a.s., v regionu Severních Čech. Nové působiště nalezlo servisní středisko v Lovosicích, v areálu společnosti Lovochemie, a.s.
» ČTĚTE VÍCE

Na Žofínském fóru o železnici, které se konalo 22. května 2014, převzal Ing. Bedřich Bulička, MBA, ředitel pro strategii a projekty, Výroční cenu ACRI 2013 v kategorii „Kolejová vozidla – železniční“ za komplexní modernizaci Motorového vozu pro kontrolu a údržbu trakčního vedení MVTV 2.2.
» ČTĚTE VÍCE

Ministr průmyslu a obchodu Ing. Jan Mládek, CSc., udělil společnosti CZ LOKO, a.s., Diplom za spolupráci v programu IQ Industry. Diplom převzal Ing. Štěpán Zbožínek při příležitosti Konference k podpoře technického vzdělávání na téma PARTNERSTVÍ 22. května v Plzni.
» ČTĚTE VÍCE