45. místo v soutěži „ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH”

Společnost CZ LOKO získala 45. místo v soutěži „ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH” a 2. místo v oborové kategorii „DYNAMICKÝ RŮST & STABILITA“. Oproti loňskému ročníku je to posun v celkovém hodnocení o čtyři příčky výš a první ocenění v kategorii „DYNAMICKÝ RŮST & STABILITA“.

17. ročník Českých 100 Nejlepších 2012 se konal 30. listopadu tradičně na Pražském hradě. Ceny převzal Josef Bárta, předseda představenstva a generální ředitel společnosti z rukou Tomáše Chalupy, ministra životního prostředí.
Slavnostní předání se konalo ve Španělském sále za přítomnosti na 700 významných osobností veřejného i podnikatelského života.

„Pro naši společnost má toto ocenění velký význam. Postup po žebříčku je potvrzením, že práce všech zaměstnanců CZ LOKO se i v nelehké době zlepšuje. I pro naše zákazníky je to další potvrzení, že jsme na správné cestě,“ řekl při příležitosti udělení ceny Ing. Josef Bárta.


NEJLEPŠÍ JE BÝT NEJLEPŠÍ

Cílem soutěže „ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH” je v celonárodním měřítku nalézt, vybrat, zviditelnit a veřejně slavnostním způsobem ocenit české (v ČR zaregistrované) firmy, podniky, či společnosti z co nejširšího spektra ekonomických aktivit, které dosahují vynikajících, mimořádných anebo pozitivně pozoruhodných výsledků.

Systém vyhodnocení a stanovení pořadí „ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH” v maximální míře využívá konkrétní znalosti širokého okruhu vybraných odborníků. Nominace by proto měly vycházet z osobních znalostí, zážitků, či zkušeností z období posledních dvanácti měsíců, získaných jak při profesionální činnosti (to především), tak i ze soukromých kontaktů s nejrůznějšími hospodářskými subjekty.

Výběr (nominace) firem pro zařazení mezi „ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH” má pouze tři omezení:
- subjekt navrhovaný musí být registrován v ČR a být zde plátcem daní
- měl k datu 30. září daného roku nejméně 20 zaměstnanců
- jeho obrat za posledních 12 měsíců byl nejméně 30 milionů Kč.

Základním a jediným měřítkem konečného umístění je četnost nominací jednotlivými respondenty!

Soutěž „ČESKÝCH 100 NEJLEPŠÍCH” pořádá společnost COMENIUS
Panevropská společnost pro kulturu, vzdělávání a vědecko - technickou spolupráci byla založena 3. května 1990 v Praze. Na samém začátku transformace centrálně plánované a řízené ekonomiky jsme si uvědomili, že vzdělání a kultura musí hrát v těchto změnách klíčovou úlohu. Proto byl COMENIUS koncipován a organizován jako nezisková organizace, která bude podporovat a propagovat mezinárodní kontakty a spolupráci v oblasti vzdělávání, kultury, vědy a techniky.
45. místo v soutěži Českých 100 nejlepších
45. místo v soutěži Českých
100 nejlepších
ocenění v kategorii Dynamický růst & stabilita
ocenění v kategorii Dynamický
růst & stabilita
společná fotografie zástupců oceněných společností v soutěži Českých 100 nejlepších
společná fotografie zástupců
oceněných společností v
soutěži Českých 100
nejlepších