Výroční cena ACRI 2012 pro lokomotivu 744.0

Nová motorová lokomotiva řady 744.0, kterou vyvinula a vyrobila společnost CZ LOKO, získala Výroční cenu ACRI 2012 v kategorii „Kolejová vozidla pro železnici – nákladní doprava“. Výroční ceny se udílely v rámci Žofínského fóra „Inovace, moderní technologie, bezpečnost a spolehlivost, železnice 21. století“, které se konalo v pondělí 26. listopadu 2012. Cenu převzal Josef Bárta, předseda představenstva a generální ředitel společnosti CZ LOKO z rukou Marie A. Vopálenské, generální ředitelky ACRI; Pavla Dobeše, ministra dopravy ČR; Jiřího Koláře, generálního ředitele SŽDC a Petra Žaludy, generálního ředitele Českých drah, a.s.

Český železniční průmysl patří mezi tahouny celé ekonomiky, řadě firem z tohoto oboru se daří pronikat na zahraniční, v některých případech i poměrně exotické trhy. Na konci roku pak vždy na nejúspěšnější firmy z oboru železničního průmyslu čeká ocenění v podobě Výročních cen ACRI. Asociace podniků železničního průmyslu (ACRI) tak oceňuje nové výrobky, inovativní řešení či nevšední události.
„Podniky českého železničního průmyslu bojují s recesí celé ekonomiky především vyšší efektivitou práce. Při srovnatelném počtu zaměstnanců jako v roce 2005, se jejich obrat každoročně mírně zvyšuje. Letos se očekává výsledek kolem 80 miliard korun,“ říká výkonná ředitelka ACRI Marie A. Vopálenská. Na odvětvových výsledcích se podle jejích slov přímo i nepřímo spolupodílí aktivní činností asociace ACRI, která se za poslední léta stala nezbytnou součástí železničního průmyslu.
Za šest let své existence Výročních cen ACRI se tohoto ocenění dočkala celá řada českých firem z oboru dopravního strojírenství. Podle Marie A. Vopálenské je posláním také podpořit český železniční průmysl s více než 200letou tradicí, který v posledním období prošel složitým procesem revitalizace a dnes opět zaujímá své důležité postavení v české ekonomice.
Prestižní ocenění uděluje ACRI pod záštitou Ministerstva dopravy a Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky.
Výroční cenu ACRI přebírá Ing. Josef Bárta z rukou ministra dopravy Mgr. Pavla Dobeše
Výroční cenu ACRI přebírá
Ing. Josef Bárta z rukou ministra
dopravy Mgr. Pavla Dobeše
držitelé Výročních cena ACRI 2012
držitelé Výročních cena ACRI
2012
účastníci 141. Žofínského fóra Inovace, moderní technologie, bezpečnost a spolehlivost, železnice 21. století
účastníci 141. Žofínského
fóra Inovace, moderní
technologie, bezpečnost a
spolehlivost, železnice 21.
století
předávání cen ACRI 2012
předávání cen ACRI 2012