CZ LOKO je držitelem certifikátu o vyvažování složených kol lepením vyvažovacích tělísek

CZ LOKO je prvním českým držitelem certifikátu o vyvažování složených kol „hvězdice a obruč“ lepením vyvažovacích tělísek, který má v řadách zaměstnanců certifikované specialisty - Evropského praktika lepení a Evropského specialistu lepení.

V rámci procesu zvyšování bezpečnosti a spolehlivosti provozu lokomotiv přešla společnost CZ LOKO při opravách dvojkolí z navařování na lepení vyvažovacích tělísek. Vlastnímu vyvážení nově musí předcházet defektoskopie celých hvězdic včetně loukotí. Nová technologie lepení vyvažovacích závaží eliminuje praskání věnců hvězdic. Nové praskliny vznikaly téměř vždy od svárů vyvažovacího tělíska díky tepelnému namáhání materiálu při původním postupu.

Podle Technologickém postupu pro LEPENÍ č. L1/12-Dv se snižuje maximální dovolená zbytková nevyváženost ze 75 g.m. na 50 g.m. To má mimo jiné za následek menší namáhání nápravových ložisek, tzn., že se prodlouží životnost a sníží možnost zadření a tím i neschopnosti lokomotivy, ne-li nehody.

„Certifikace byla velice náročná, ale bez ní bychom nebyli schopni provádět opravy dvojkolí v souladu se zákazem přivařování vyvažovacích tělísek na složená kola hvězdice – obruč, který byl vydán ředitelem odboru kolejových vozidel O12 GŘ ČD, a.s., a je platný od 1. 1. 2013.“ podotkl Miroslav Badal - Evropský specialista lepení a vedoucí oddělení Řízení kvality a jakosti CZ LOKO, a.s.

„Zákazník nyní dostane dvojkolí se 100% defektoskopickou kontrolou. Opravená kola jsou bezpečnější, úspornější a výrazně odolnější vůči praskání na věnci.“ řekl při příležitosti získání certifikátu Josef Dobiáš - Evropský praktik lepení ze společnosti CZ LOKO, a.s.
Osvědčení o způsobilosti dodavatele s deklarací schopnosti vyvažovat složená kola hvězdice – obruč dle Technologického postupu pro LEPENÍ č. L1/12-Dv a Pracovní návodky L1/ČT/12
Osvědčení o způsobilosti
dodavatele s deklarací schopnosti
vyvažovat složená kola hvězdice
– obruč dle Technologického
postupu pro LEPENÍ č. L1/12-Dv a
Pracovní návodky L1/ČT/12
certifikát „Evropský specialista lepení“ - Miroslav Badal
certifikát „Evropský
specialista lepení“ - Miroslav
Badal
certifikát „Evropský praktik lepení“ - Josef Dobiáš
certifikát „Evropský praktik
lepení“ - Josef Dobiáš