CZ LOKO navštívili srbští studenti

Výrobní provozovnu CZ LOKO, a.s., v Jihlavě, navštívila dne 29. 3.2012 skupina celkem 140 srbských studentů ze železničního učiliště v Bělehradě.

Studenti tak využili příležitost osobně vidět a poznat některé z tajů velmi specifické výroby železničních kolejových vozidel, tedy s oborem, kde většina z nich po ukončení svého studia bude vykonávat své povoláním. Určitou zajímavostí pro ně jistě mohla být i ta skutečnost, že přímo navštívili výrobní společnost, s jejímiž produkty se mohou pravidelně setkávat i ve své domovině. V letech 2005 až 2007 totiž dodala společnost CZ LOKO, a.s., srbské státní železnici (Železnice Srbije) celkem 12 dvounápravových lokomotiv řady 621.1 s tím, že další dvě vozidla tohoto typu také provozuje srbská společnost PD Rudarski basen „Kolubara“ d.o.o. O tom, že by i v blízké budoucnosti mohli doma potkat další české lokomotivy, je informoval personální ředitel společnosti Tomáš Brancuzký, který je osobně provedl výrobním závodem.