CZ LOKO získala výroční cenu ACRI 2011

Již popáté se udílely „Výroční ceny ACRI“ – Asociace podniků českého železničního průmyslu, kterými toto sdružení pravidelně oceňuje významné počiny svých členských firem. V letošním roce získala v kategorii „Kolejová vozidla pro železnici“ výroční cenu CZ LOKO, a.s., a to za „Motorový univerzální vozík MUV 74“.

I letos získaly ocenění společnosti, které v tomto roce posunuly dále jednotlivé segmenty železničního průmyslu, ať již se jedná o oblast výroby kolejových vozidel, jejich komponentů nebo o signalizační, zabezpečovací a telekomunikační systémy. Slavnostní vyhlášení a tradiční VIP fórum za účasti náměstka ministra dopravy Ivo Vykydala, předsedy představenstva ACRI Tomáše Ignačáka a dalších významných hostů se konalo 24. listopadu 2011 v Roztokách u Prahy.

Během pětileté existence udělování Výročních cen ACRI byla oceněna již řada českých firem českého dopravního strojírenství. Železniční průmysl se tak může chlubit řadou vynikajících kolejových vozidel a jejich komponentů, uznávaným výzkumnictvím a zkušebnictvím anebo řadou dalších služeb v oboru zabezpečovacích zařízení. Posláním soutěže je podpora českého železničního průmyslu, který má více jak 200letou tradici. Oboru, který v posledním období prošel složitým procesem revitalizace a dnes opět zaujímá své důležité postavení v české ekonomice. Výroční ceny ACRI umožňují ocenit každodenní náročnou práci českých firem železničního strojírenství, které si daly za cíl udržet dobré jméno české železnice a její pověst doma i v Evropě a umožnit presentovat své úspěchy odborné a laické veřejnosti.

Prestižní ocenění uděluje ACRI pod záštitou Ministerstva dopravy České republiky a Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky.

Oceněný produkt - speciální drážní vozidlo MUV 74 - je dvounápravový motorový univerzální vozík s hydrostatickým přenosem výkonu se dvěma hnacími nápravami. Vozidlo je určeno pro výstavbu, modernizace, opravy a údržbu železničních tratí o rozchodu 1435 mm. Drážní vozidlo s nově řešeným pojezdem je moderního provedení s výbornými technickými parametry. Všestrannou a celoroční využitelnost MUV 74 umožňuje především ta skutečnost, že na vozidlo je možné dosadit řadu různorodých technologických zařízení. Mezi hlavní přednosti vozidla MUV 74 lze jmenovat i nízké náklady v oblasti spotřeby pohonných hmot a maziv, minimální náklady vynakládané na údržbu vozidla, vysokou bezpečnost provozu či vynikající pracovní prostředí obsluhy se zaměřením na maximální ochranu zdraví při práci.