CZ LOKO získalo cenu FSA za čestný nákup

Akciová společnost CZ LOKO se stala letošním vítězem ceny Fair Sourcing Awards (ceny čestného nákupu) v kategorii Start. Porota ocenila vytrvalost, odhodlání a úspěšné zavedení elektronických aukcí, které se staly nedílnou součástí změny struktury firmy a jejího nákupního oddělení.

„Mám z toho velkou radost. Je to především ocenění a odměna pro celý náš nákupní tým, který se musel vypořádat s nejednou těžkostí a překážkou. Elektronické aukce jsou ale transparentním nástrojem pro dosažení výhodnějších podmínek u našich dodavatelů a jsem rád, že se nám je podařilo zavést na této úrovni,“ říká Petr Zemek, ředitel nákupu a logistiky CZ LOKO.
Ten cenu převzal na společenském večeru v Ostravě, kde se setkaly desítky významných nákupních týmů z Česka, Slovenska a Polska. Stalo se tak v rámci konference eBF, největší mezinárodní akce v centrální Evropě zaměřené na sdílení zkušeností ve využívání e-aukcí a dalších e-nástrojů. Pořadatelem soutěže letos byla Asociace poskytovatelů a uživatelů elektronických nástrojů pro výběrová řízení a elektronické aukce. Ty umožňují zvyšovat ekonomickou efektivitu nákupních rozhodnutí, která přinášejí větší transparentnost výběrových řízení a omezují korupční jednání.
společná fotografie oceněných v letošním ročníku Fair Sourcing Awards
společná fotografie oceněných v
letošním ročníku Fair Sourcing
Awards
Milena Machová ředitelka APUeN CZ předává cenu Fair Sourcing Awards Petru Zemkovi, řediteli nákupu a logistiky CZ LOKO
Milena Machová ředitelka APUeN CZ
předává cenu Fair Sourcing
Awards Petru Zemkovi, řediteli
nákupu a logistiky CZ LOKO
slavnostní ceremoniál předání cen Fair Sourcing Awards v Ostravském sále hotelu Imperial
slavnostní ceremoniál předání
cen Fair Sourcing Awards v
Ostravském sále hotelu Imperial
vystoupení dechového kvinteta v průběhu slavnostního večera
vystoupení dechového kvinteta v
průběhu slavnostního večera