Další lokomotiva z CZ LOKO míří na Balkán

Dne 10. 5.2012 vyrazila z Jihlavy na dlouhou cestu směrem na jih nová čtyřnápravová lokomotiva 724.720. Její domovinou se stane Bosna a Hercegovina.

Motorová lokomotiva 724.720 s motorem Caterpillar C27 o výkonu 709 kW a celkovou hmotností 72 t bude po předání provozována společností JP Elektroprivreda BiH d.d. Sarajevo. Lokomotiva je určena pro středně těžkou posunovací službu v uhelném dole ZD RMU "Kakanj" d.o.o. Následuje tak svoji menší sestru – dvounápravovou lokomotivu 797.824 (motor Caterpillar C9 o výkonu 250 kW), která zde je v provozu od začátku roku 2012. Město Kakanj se nachází v centrální části Bosny a Hercegoviny, severozápadně od Sarajeva.

Obě vozidla v provozu nahradí staré, technicky a údržbově již nevyhovující parní lokomotivy řady 62 s tím, že hlavním přínosem bude nejen úspora pohonných hmot a nákladů na údržbu, ale i kvalitativní zlepšení provozních, bezpečnostních i ekologických podmínek. V dole ZD RMU "Kakanj" se provádí jak podzemní, tak i povrchová těžba hnědého uhlí, a to včetně jeho zpracování. Stávající technologie umožňuje ročně vytěžit kolem jednoho milionu tun uhlí. Geologické zásoby dolu Kakanj se přitom odhadují na 431 mil. tun.

Společnost JP Elektroprivreda BiH d.d Sarajevo (JP EP) je největší výrobce a distributor elektřiny v Bosně a Hercegovině. Vlastníkem společnost je z 90 % stát a zbývajících 10 % patří veřejným investičním fondům a drobným akcionářům. V roce 2009 společnost JP EP od státu převzala po úplnou kontrolu sedm místních uhelných dolů, kdy jedním z nich je i výše uvedený závod ZD RMU "Kakanj" d.o.o.