SŽDC si převzala první modernizovaný Montážní vůz trakčního vedení

První modernizovaný Montážní vůz pro údržbu a opravy trakčního vedení (MVTV 2.2) převzali zástupci Správy železniční dopravní cesty, s.o., na slavnostním předání v jihlavské provozovně CZ LOKO. Jedná se o první z deseti vozidel, na jejichž komplexní modernizaci vyhrálo loni CZ LOKO veřejnou soutěž.

„Železničním dopravcům chceme nabízet kvalitní, moderní a spolehlivou infrastrukturu. K tomu potřebujeme moderní stroje,“ uvedl Ing. Bohuslav Navrátil, náměstek generálního ředitele SŽDC pro provozuschopnost dráhy. Připomněl přitom, že SŽDC využívá mechanizace staré 20 až 30 let. „Stroje v původním provedení přitom už nestačí jen opravovat, ale potřebují modernizovat, protože požadavky na ně jsou dnes podstatně náročnější,“ řekl Bohuslav Navrátil.
„Ve společnosti CZ LOKO pracuje na 150 techniků a inženýrů, kteří se věnují vývoji a konstrukci kolejových vozidel. V silném technickém útvaru vidíme budoucnost firmy. Během posledních let jsme zde soustředili špičku oboru,“ řekl Ing. Josef Bárta, generální ředitel CZ LOKO.
Slavnostního aktu se zúčastnila řada hostů, mezi nimi i vicehejtman Kraje Vysočina pro dopravu a člen správní rady SŽDC Ing. Libor Joukl, a jihlavský primátor Ing. Jaroslav Vymazal. Přítomno bylo i mnoho obchodních partnerů.
Další vozidlo MVTV 2.2 z této série modernizací CZ LOKO už připravuje a zákazníkovi ho předá v prvního čtvrtletí 2013. Zbylé z této desetikusové série pak budou podle harmonogramu následovat.

Modernizované vozy MVTV 2.2 mají nový ekologický spalovací motor, který splňuje platné emisní limity EU Stage IIIB, střídavě stejnosměrný přenos výkonu (AC/DC) a spolu s dalším technickým řešením výrazně nižší náklady na provoz a údržbu. Vozidlo má rovněž nový sběrač s měřicím a vyhodnocovacím zařízením výšky a klikatosti trolejového vedení a izolovanou otočnou a výškově stavitelnou plošinu. Upraven je i vnitřní prostor, rozdělený na pracovní a skladovou část. Vozidlo je možné dovybavit dle konkrétních potřeb provozovatele. Celkovou modernizaci pak završuje design, který přebírá některé prvky z nové rodiny kolejových vozidel CZ LOKO.
hosté slavnostního předání vozidla MVTV 2.2
hosté slavnostního předání
vozidla MVTV 2.2
na pódiu - Ing. Josef Bárta, Ing. Jaroslav Vymazal, Ing. Libor Joukl a Ing. Bohuslav Navrátil
na pódiu - Ing. Josef Bárta, Ing.
Jaroslav Vymazal, Ing. Libor Joukl
a Ing. Bohuslav Navrátil
model vozidla MVTV 2.2 přebírá Ing. Bohuslav Navrátil ze SŽDC od Ing. Josefa Bárty z CZ LOKO
model vozidla MVTV 2.2 přebírá
Ing. Bohuslav Navrátil ze SŽDC od
Ing. Josefa Bárty z CZ LOKO
slavnostní přípitek
slavnostní přípitek
prohlídka vozidla MVTV 2.2
prohlídka vozidla MVTV 2.2