ŠKOLENÍ JE ŠANCE - společnost CZ LOKO vsadila na vzdělávání

Akciová společnost CZ LOKO získala miliónovou dotaci na vzdělávání svých zaměstnanců a investovala tak do své budoucnosti.
CZ LOKO uskutečnila rozsáhlý projekt v oblasti vzdělávaní svých zaměstnanců, který byl zahájen v březnu 2010 a byl úspěšně ukončen v závěru měsíce června 2011.

Plných patnáct měsíců tak v CZ LOKO trval vzdělávací projekt, který byl podpořena úspěšnou žadostí společnosti o účelovou dotaci z Evropského sociálniho fondu, kterou Ministerstvo práce a sociálních věci České republiky schválilo koncem roku 2009. Z operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost, zveřejněného výzvou Školeni je šance, tak bylo na tento projekt vynaloženo několik miliónů korun. Název projektu: Komplexní vzdělávací program měkkých a tvrdých dovedností včetně odborných znalostí pro zvýšení adaptability zaměstnanců CZ Loko a.s. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00447.