Profil společnosti

„Rostoucí prestiž značky CZ LOKO mě na jedné straně naplňuje jistým uspokojením, na straně druhé cítím velký závazek vůči našim zákazníkům.“

Ing. Josef Bárta
předseda představenstva

Síla společnosti

Na základě po generace předávaných zkušeností a znalostí kolejových vozidel realizujeme pro naše zákazníky projekty v těchto oborech:

výroba nových kolejových vozidel modernizace kolejových vozidel opravy kolejových vozidel záruční a pozáruční servis kolejových vozidel oprava, výroba a prodej výměnných celků hnacích kolejových vozidel projekce, výpočty, simulace, zkoušení schvalování kolejových vozidel v ČR, státech EU i mimo EU pronájem kolejových vozidel související kontrolní, procesní, vzdělávací a revizní činnosti

Společnost CZ LOKO patří k nejvýznamnějším podnikům středoevropského železničního strojírenství.

Co nás k tomuto tvrzení opravňuje?
máme vlastní know-how v oblasti výroby, modernizací a oprav hnacích a speciálních drážních vozidel vycházející z tradičně vysoké úrovně českého železničního průmyslu do každého projektu je zapojeno celé spektrum vysoce kvalifikovaných profesionálů, pro které je železnice „srdeční záležitost“ disponujeme komplexním technickým zázemím a výrobní kapacitou firmy teritoriálně pokrýváme oblasti působení našich zákazníků využíváme efektivní metody řízení přinášející v každém stádiu vývoje projektu jasný obraz aktuálního stavu uplatňujeme flexibilní přístup a tvoříme projekty přesně na míru potřebám a požadavkům zákazníka velkou pozornost věnujeme trvalé péči o vozidla z vlastní produkce včetně sběru a vyhodnocování dat z jejich provozu optimalizovali jsme organizační strukturu firmy dle jednotlivých oborů činnosti směle se můžeme pochlubit referencemi prestižní klientely.