Profil společnosti

„Rostoucí prestiž značky CZ LOKO mě na jedné straně naplňuje jistým uspokojením, na straně druhé cítím velký závazek vůči našim zákazníkům.“

Ing. Josef Bárta
předseda představenstva a generální ředitel

Síla společnosti

Na základě po generace předávaných zkušeností a znalostí kolejových vozidel realizujeme pro naše zákazníky projekty v těchto oborech:

výroba nových kolejových vozidel modernizace kolejových vozidel opravy kolejových vozidel záruční a pozáruční servis kolejových vozidel oprava, výroba a prodej výměnných celků hnacích kolejových vozidel projekce, výpočty, simulace, zkoušení schvalování kolejových vozidel v ČR, státech EU i mimo EU pronájem kolejových vozidel související kontrolní, procesní, vzdělávací a revizní činnosti

Společnost CZ LOKO patří k nejvýznamnějším podnikům středoevropského železničního strojírenství.

Co nás k tomuto tvrzení opravňuje?
máme vlastní know-how v oblasti výroby, modernizací a oprav hnacích a speciálních drážních vozidel vycházející z tradičně vysoké úrovně českého železničního průmyslu do každého projektu je zapojeno celé spektrum vysoce kvalifikovaných profesionálů, pro které je železnice „srdeční záležitost“ disponujeme komplexním technickým zázemím a výrobní kapacitou firmy teritoriálně pokrýváme oblasti působení našich zákazníků využíváme efektivní metody řízení přinášející v každém stádiu vývoje projektu jasný obraz aktuálního stavu uplatňujeme flexibilní přístup a tvoříme projekty přesně na míru potřebám a požadavkům zákazníka velkou pozornost věnujeme trvalé péči o vozidla z vlastní produkce včetně sběru a vyhodnocování dat z jejich provozu optimalizovali jsme organizační strukturu firmy dle jednotlivých oborů činnosti směle se můžeme pochlubit referencemi prestižní klientely.