Financování

Využijte možnosti financování kolejových vozidel. Jsme připraveni navrhnout řešení na míru Vašim potřebám. Vyberte si z široké škálu produktů, jejichž předmětem je finanční leasing, operativní leasing se zajištěnou zůstatkovou hodnotou, či splátkový prodej (úvěr).

Finanční leasing

- nejrozšířenější a osvědčený produkt pro financování kolejových vozidel

- po skončení pronájmu vozidla přechází předmět leasingu za dohodnutou kupní cenu do vlastnictví nájemce

Proč je finanční leasing výhodný?
snížení okamžitého výdaje hotovosti na pořízení vozidla a rozložení splácení na delší období leasingové splátky jsou kalkulovány s fixní úrokovou sazbou a jejich výše zůstává neměnná po celou dobu trvání leasingové smlouvy výhodné pojištění hrazené ve splátkách rychlé a jednoduché uzavření leasingové smlouvy

Operativní leasing se zajištěnou zůstatkovou hodnotou

- pronájem vozidla, po jehož skončení se vozidlo zpravidla vrací pronajímateli - leasingové společnosti

Proč je operativní leasing výhodný?
využitím produktu zamezíte morálnímu zastarání vozového parku získáte potřebné vozidlo pro časově omezené projekty (neplatí minimální doba financování jako u finančního leasingu) operativní leasing je progresivním řešením - financování vozového parku mimo rozvahu investice plánujete rovnoměrně se stabilními náklady minimalizujete rizika s prodejem vozidla po skončení financování

Splátkový prodej / úvěr

- pro překlenutí časového nesouladu mezi investiční potřebou a tvorbou dostatečného množství vlastních prostředků na pořízení vozidla

Proč je splátkový prodej výhodný?
investování do vozidla i s menším podílem vlastních zdrojů možnost odkladu první splátky jistiny až o 12 měsíců, individuálně nastavený splátkový kalendář podle potřeb a možností vaší firmy, splácení investice až 10 let podle jejího charakteru