Středně těžký posun

Lokomotivy pro středně těžký posun jsou vhodné zejména pro posun v seřaďovacích stanicích, vlečkách s pravidelným obratem vozů, nebo mohou být také používány na přetahy vozů mezi vlečkou a přípojnou stanicí. Disponují optimálním výkonem spalovacího motoru pro tento typ služby, vynikají výbornými rozhledovými poměry, ekologickými a ekonomickými přínosy.