Remotorizované lokomotivy

Pro hnací vozidla, která koncepčně vyhovují provozním nárokům, avšak jsou vybavena zastaralým typem spalovacího motoru nebo motorem zbytečně vysokého výkonu, přináší řešení program remotorizace. Náhradou původního spalovacího motoru za nový moderní získá vozidlo vyšší spolehlivost a optimální výkon, čímž dojde ke snížení nákladů na provozní hmoty, údržbu a v neposlední řadě také za použití dopravní cesty z důvodu použití motoru splňující emise odpovídající platným normám.