Dział ds. Sprzedaży i Marketingu

Ing. Jaroslav Plhák

Dyrektor biznesowy
E-mail: jaroslav.plhak@czloko.cz

Ing. Jan Kutálek

Dyrektor sprzedaży
E-mail: jan.kutalek@czloko.cz

Mgr. Kristýna Bockstefflová

Asystent dyrektora biznesowego
Tel.: +420 702 188 026
E-mail: kristyna.bockstefflova@czloko.cz

Bc. Karel Havlíček

Kierownik ds. Lokomotyw i kierownik planowania
Tel.: +420 724 258 651
E-mail: karel.havlicek@czloko.cz

Skontaktuj się z nami

Tel.: +420 720 984 030

Michal Schaffer

Kierownik zespołu biznesowego
Tel.: +420 777 606 533
E-mail: michal.schaffer@czloko.cz

PhDr. Ľubomír Dlábik, MBA

Kierownik zespołu biznesowego
Tel.: +420 607 047 790
E-mail: lubomir.dlabik@czloko.cz

Martin Švercl

Key account manager
Tel.: +420 602 166 887
E-mail: martin.svercl@czloko.cz

Mgr. Roman Stříž

Key account manager
Tel.: +420 720 984 030
E-mail: roman.striz@czloko.cz

Dmitrij Gubenko

Key account manager
Tel.: +420 601 573 991
E-mail: dmitrij.gubenko@czloko.cz

Riziero Boccia

Key account manager
Tel.: +420 734 839 992
E-mail: riziero.boccia@czloko.cz

Mgr. Pavel Alexejev

Key account manager
Tel.: +420 607 522 341
E-mail: pavel.alexejev@czloko.cz

Václav Vaniš

Back office
Tel.: +420 602 341 370
E-mail: vaclav.vanis@czloko.cz

Ing. Ondřej Macho

Back office
Tel.: +420 725 862 060
E-mail: ondrej.macho@czloko.cz

Radka Effenbergerová

Back office
Tel.: +420 724 143 328
Email:radka.effenbergerova@czloko.cz

Bc. Jan Hošek

Kierownik działu marketingu
Tel.: +420 739 500 817
E-mail: jan.hosek@czloko.cz

Ing. Irena Müllerová

Specialista ds. marketingu
Tel.: +420 736 451 550
E-mail: irena.mullerova@czloko.cz