Vybíráte vhodné drážní vozidlo pro Váš provoz?

Rádi Vám doporučíme optimální produkt z portfolia CZ LOKO.

1) Provozní určení vozidla:

POSUN
TRAŤ
UNIVERSAL
SPEC. DRÁHA
ÚDRŽBA INFR.

2) Přenos výkonu:

elektrický AC/AC
elektrický AC/DC
diesel elektrický AC/DC
diesel elektrický AC/AC
hydrostatický

3) Ve kterých zemích bude lokomotiva používána?

4) Normy:

UIC
TSI
GOST
DLE OPERABILITY

5) Rozchod:

1435
1520
1524

6) Počet náprav:

2
4
6
12
NEROZHODUJE

7) Maximální rychlost (km/h):

0 - 60 120 a více

8) Plánovaná vlaková zátěž (t):

0 - 1250
1251 - 2000
2001 - 2500
2501 - 2800
2801 - 4000
4001 - 8000

9) Maximální stoupání (delší než 300 m):

0 - 5 >50

10) Minimální poloměr oblouku (m):

60 m 125 m a více