Obchod a marketing

Obchodní oddělení


Ing. Jaroslav Plhák

obchodní ředitel
tel.: +420 602 459 796
e-mail: jaroslav.plhak@czloko.cz

Ing. Jan Kutálek

vedoucí obchodního oddělení
tel.: +420 606 089 011
email: jan.kutalek@czloko.cz

Martin Švercl

key account manager
tel.: +420 602 166 887
e-mail: martin.svercl@czloko.cz

Bc. Robert Balák

key account manager
tel.: +420 602 596 147
e-mail: robert.balak@czloko.cz

Ing. Roman Hauerland

key account manager
tel. +420 720 984 030
e-mail: roman.hauerland@czloko.cz

Riziero Boccia

key account manager
tel.: +420 734 839 992
email: riziero.boccia@czloko.cz

Ing. Vladimír Fafek

key account manager
tel.: +420 602 126 069
email: vladimir.fafek@czloko.cz


Oddělení plánování

Bc. Karel Havlíček

vedoucí referátu plánování
tel.: +420 724 258 651
e-mail: karel.havlicek@czloko.cz

Jiří Páša

sales manager a manažer půjčovny lokomotiv
tel.: +420 725 862 060
e-mail: jiri.pasa@czloko.cz

Renata Detková

asistentka obchodního oddělení
tel.: +420 702 188 026
e-mail: renata.detkova@czloko.cz


Marketing

Jan Hošek

specialista marketingu
Tel.: +420 739 500 817
E-mail: jan.hosek@czloko.cz

Jan Bergman

specialista marketingu
Tel.: +420 774 103 284
E-mail: jan.bergman@czloko.cz

Obchodní oddělení
východní Evropa

JUDr. Josef Červený

obchodní ředitel pro východní Evropu
tel.: +420 325 518 820, fax: +420 325 518 822
mob.: +420 724 055 387
e-mail: josef.cerveny@czloko.cz

Alexandr Volf, DiS.

vedoucí obchodního oddělení východní Evropa
tel.: +420 325 518 863, fax: +420 325 518 888
mob.: +420 606 057 275
e-mail: alexandr.volf@czloko.cz

Radka Effenbergerová

export manager
tel.: +420 325 518 823, fax: +420 325 518 888
e-mail: radka.effenbergerova@czloko.cz

Václav Vaniš

export manager
tel.: +420 325 518 825, fax: +420 325 518 822
e-mail: vaclav.vanis@czloko.cz

Marina Wertheimová

export manager
tel.: +420 325 518 830, fax: +420 325 518 888
mob.. +420 702 214 175
E-mail: marina.wertheimova@czloko.cz

Ing. Jan Kakáč

vedoucí oddělení realizace projektů
tel.: +420 725 940 983
e-mail: jan.kakac@czloko.cz