wstęp

„Wzrastający prestiż firmy CZ LOKO z jednej strony napawa mnie zadowoleniem, z drugiej jednak strony odczuwam bardzo duże zobowiązanie w stosunku do naszych klientów.”

inż. Josef Bárta
Prezes Zarządu

CZ LOKO – kompleksowe rozwiązanie dla eksploatacji pojazdów kolejowych

W oparciu o przekazywane przez kolejne generacje doświadczenia i wiedzę na temat pojazdów kolejowych dla naszych klientów realizujemy projekty w następujących dziedzinach:

 • produkcja nowych pojazdów kolejowych
 • modernizacja pojazdów kolejowych
 • naprawy pojazdów kolejowych
 • serwis gwarancyjny i pogwarancyjny pojazdów kolejowych
 • naprawa, produkcja i sprzedaż części zamiennych do pojazdów kolejowych
 • projekty, obliczenia, symulacje, próby
 • homologacja pojazdów kolejowych w Republice Czeskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i poza Unią
 • dzierżawa pojazdów kolejowych
 • działania związane z kontrolą, szkolenia, rewizje

Własną drogą …

 • posiadamy własne know-how w dziedzinie produkcji, modernizacji i napraw lokomotyw oraz pojazdów specjalnych oparte o tradycyjny wysoki poziom rozwoju czeskiego przemysłu kolejowego
 • w każdym projekcie uczestniczy całe spektrum wysoko kwalifikowanych profesjonalistów, dla których kolej jest „sprawą serca“
 • posiadamy kompleksowe techniczne zaplecze oraz możliwości produkcyjne firmy
 • obejmujemy swoją działalnością terytorium działania naszych klientów
 • wykorzystujemy efektywne metody zarządzania oddające aktualny obraz rozwoju danego projektu
 • wprowadzamy elastyczne podejście i tworzymy projekty dostosowane dokładnie do potrzeb i wymagań klienta
 • dużą uwagę poświęcamy stałej opiece pojazdów pochodzących z naszej produkcji, łącznie ze zbieraniem i oceną danych z ich eksploatacji