• HOT LINE SERVIS

  +420 702 242 018

 • CZ LOKO získalo objednávku na 3 drezíny MUV 75

  17.08.2022

  Společnost CZ LOKO patří mezi nejvýznamnějším výrobce motorových lokomotiv v Evropě. Kromě toho se zaměřuje na vývoj a výrobu speciálních hnacích vozidel určených pro údržbu a diagnostiku železničních sítě. Stěžejní produkt v tomto segmentu tvoří motorový univerzální vozík MUV75.

  Objednávku na tři motorové univerzální vozíky MUV75 získalo CZ LOKO v letošním roce. První z nich bude začátkem příštího roku předán huti Liberty Ostrava. Ta v areálu o rozloze 650 hektarů provozuje železniční dopravu na vlastní vlečkové síti, která zahrnuje 250 kilometrů kolejí a téměř 900 výhybek. Kolejová doprava uvnitř závodu přitom neslouží pouze k zásobování surovinami a odvozu hotových výrobků, ale v mnoha případech je také nezbytnou součástí výrobního procesu. Udržení kolejové sítě v bezvadném stavu je proto nutností pro fungování podniku. Právě s nezbytnou údržbou infrastruktury bude od začátku roku 2023 pomáhat motorový univerzální vozík MUV75. Konstrukce tohoto vozidla bude vycházet z dříve vyrobených vozíků Správy železnic, která jich od června 2018 odebrala rovných padesát.

  Vozidlo MUV75 je dvounápravové s hydrostatickým přenosem výkonu. Maximální rychlost činní 75 km/h. Standardně je vybaveno spalovacím motorem Caterpillar CAT C4.4 o jmenovitém výkonu 130 kW. Prostorná kabina umožňuje přepravu 7 osob včetně strojvedoucího. Za kabinou se nachází nízká kapota hnacího agregátu, pracovní plošina o nosnosti 5 tun a u zadního čela hydraulický nakládací jeřáb. Vozidlo je uzpůsobeno tak, aby mohlo být případně upraveno pro jiné účely. V rámci modifikací jej lze využít jako cisternu, sněhový pluh nebo frézu, skříňové vozidlo pro přepravu nářadí, sekačku travného porostu, křovinořez, měřící vůz aj.

  Druhé a třetí vozidlo odebere společnost JARO Česká Skalice, která se zabývá hubením nežádoucí vegetace. Tato činnost zahrnuje kácení a vyřezávání dřevin, drcení a štěpkování dřevní hmoty a v neposlední řadě také hubení nežádoucí vegetace na železnici. Poslední uvedená činnost představuje především postřik štěrkového lože, kterému nežádoucí vegetace způsobuje zanášení a deformace. Za tímto účelem společnost aktuálně využívá postřikovací zařízení, chráněné vlastním patentem umístěné na starších drezínách MUV69.2. Nově dodaná vozidla přinesou zvýšení komfortu obsluhujícímu personálu, zjednodušení obsluhy, snížení výdajů za provozní hmoty a v neposlední řadě také neomezený přístup na veřejnou železniční síť po roce 2025. Tuto možnost přinese dosazení evropského zabezpečovače ETCS, který bude od 1. ledna 2025 podmínkou pro přístup na hlavní železniční tratě v ČR. Využito přitom bude stávajícího projektu, podle kterého jsou systémem ETCS zpětně vybavována vozidla MUV75 Správy železnic.

  Barevné řešení MUV 75 - JARO Česká Skalice, Liberty Ostrava

  Zpět
  ×