O značce CZ LOKO

VÝVOJ SPOLEČNOSTI V HISTORICKÝCH DATECH

1849
zahájení provozu železničních dílen v České Třebové (na nově vybudované trati Česká Třebová – Brno),
opravy a údržba parních lokomotiv a železničních vozů na ploše cca 3 000 m2
1898
zavedení elektrického osvětlení dílen
1913
dokončení výstavby nové dvoulodní haly
1966
zahájení oprav motorových lokomotiv s hydrodynamickým přenosem výkonu (např. T444.0)
1967
zahájení oprav motorových lokomotiv s elektrickým přenosem výkonu (T435.0, T458.1, …) a oprav elektrických točivých strojů
1972
předána poslední opravená parní lokomotiva
1988
zahájení oprav elektrických lokomotiv
1992
privatizace železničních dílen v České Třebové, počátek modernizací motorových lokomotiv v Jihlavě
1993
založení První správkárenské, spol. s r.o., Nymburk
1994
založení Jihlavské lokomotivní společnosti, s.r.o.
1995
založení Českomoravské komerční společnosti, a.s. se sídlem v Nymburce, která zastřešovala činnost několik firem, mj. i První správkárenské, spol. s r.o., Nymburk a Jihlavské lokomotivní společnosti, s.r.o.
1997
členem sdružení se stávají Železniční opravny a strojírny, spol. s r.o., Česká Třebová
1999
Českomoravská komerční společnost, a.s. přejmenována na ČMKS holding, a.s., závody v České Třebové a Jihlavě začleněny do holdingové struktury podniku, První správkárenská, spol. s r.o. sloučena s Jihlavskou lokomotivní společností, s.r.o.
2003
výroba první nové motorové lokomotivy s elektrickým přenosem výkonu
2004
vstup strategického partnera – společnost Phoenix-Zeppelin – české zastoupení koncernu CATERPILLAR
2005
lokomotiva 621-101 (v ČR 709.4) získala Zlatou medaili na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně
2006
změna jména společnosti na CZ LOKO, a.s., registrace ochranné známky CZ LOKO
2008
vyrobena nová dvounápravová lokomotiva řady 719.7 se střídavým elektrickým přenosem výkonu a asynchronními trakčními motory
2010
obsazení 59. místa v žebříčku „Českých 100 nejlepších“, prvenství v oborové kategorii „Invence-nasazení-export-zisk“
2011
obsazení 49. místa v žebříčku „Českých 100 nejlepších“, obhájení prvenství v oborové kategorii „Invence-nasazení-export-zisk“, uvedení na trh 1. nové čtyřnápravové diesel-elektrické lokomotivy vyprojektované a postavené v ČR podle evropské legislativy a norem TSI - lokomotivy řady 744.0
2012
výroba první nové čtyřnápravové asynchronní lokomotivy TEM LTX pro železnice s rozchodem 1 520 mm, zahájení dodávek série 20 ks nové dvounápravové asynchronní lokomotivy TME 3 pro Běloruské státní dráhy
2013
podíl exportu především na východní trhy překročil 50 % obratu společnosti