Služby

CZ LOKO POOL

Využijte možnosti střednědobého a dlouhodobého nájmu nových a modernizovaných kolejových vozidel z produkce CZ LOKO, které přinášejí vysokou spolehlivost, nízké provozní náklady, nižší nároky na údržbu a ekologický provoz = nižší náklady za dopravní cestu.

Pronájem lokomotivy

  • zlepšuje finanční ukazatele
  • umožňuje mimobilanční financování
  • přináší transparentní vykazování nákladů
  • nevyžaduje investiční schválení
  • stabilizuje Cash Flow
  • řeší konkrétní potřeby na míru
  • lze řešit jako kompletní "full" servis

Po skončení doby nájmu může nájemce uplatnit opci na nákup vozidla, pokračovat v nájemní smlouvě, nebo smlouvu ukončit bez povinnosti vozidlo odkoupit.

Bližší informace na pool@czloko.cz

×