Dział Personalny

Mgr. Jiří Kutálek

dyrektor HR
tel.: +420 465 558 140
e-mail: jiri.kutalek@czloko.cz

Eliška Košnarová

szef zasobów ludzkich
tel: +420 465 558 191
e-mail: eliska.kosnarova@czloko.cz