4 lokomotywy CZ LOKO serii 753.6 w SD - Kolejová doprava, a.s.

Spółka SD - Kolejová doprava, a.s., część koncernu ČEZ, a.s., uzupełniła w latach 2011- 2015 swój park lokomotyw czterema lokomotywami trakcyjnymi CZ LOKO serii 753.6