Personální úsek

Mgr. Jiří Kutálek

personální ředitel
tel: +420 721 969 472

email: jiri.kutalek@czloko.cz

Eliška Košnarová

vedoucí personálního oddělení
tel: +420 465 558 191
e-mail: eliska.kosnarova@czloko.cz