Personální úsek

Mgr. Tomáš Brancuzský

personální ředitel
tel.: +420 567 155 960, +420 465 558 140
e-mail: tomas.brancuzsky@czloko.cz

Eliška Košnarová

vedoucí personálního oddělení
tel: +420 465 558 191
e-mail: eliska.kosnarova@czloko.cz