Povinně zveřejňované informace

Pozvánky na valnou hromadu

V současné době nejsou aktuální žádné pozvánky na valnou hromadu.

Dozorčí rada

Představenstvo společnosti CZ LOKO a.s., na svém zasedání dne 3.12.2018, schválilo a zveřejnilo volební řád a seznam členů volební komise pro volby do dozorčí rady v roce 2019. Dokumenty budou k nahlédnutí umístěny na hlavních nástěnkách provozoven společnosti.

Volební řád dozorčí rady 2019

Volební komise 2019

18.12.2018 proběhlo zasedání volební komise pro volbu člena dozorčí rady zaměstnanci. Předsedou volební komise byl zvolen Mgr. Jiří Kutálek.

Zápis ze zasedání volební komise pro volbu člena dozorčí rady zaměstnanci akciové společnosti CZ LOKO

Seznam kandidátů pro volbu člena dozorčí rady, voleného zaměstnanci CZ LOKO a.s.

Výsledky voleb do Dozorčí rady společnosti CZ LOKO, a. s. (9. - 10. 1. 2019)