CZ LOKO otwiera nowy rynek, wkraczając na Węgry

01.11.2017

Węgry stały się kolejnym krajem członkowskim Unii Europejskiej, w którym swoją działalność rozpoczął czeski producent lokomotyw, spółka CZ LOKO. Pierwszym klientem firmy został CER Hungary Central-European Railway Transport, Trading and Service Co. Jeden z kluczowych środkowoeuropejskich kolejowych przewoźników towarowych zakupił lokomotywę EffiShunter 1600 do prac manewrowych.

„Poszukiwaliśmy lokomotywy na rynku, która będzie przede wszystkim niezawodna pod względem eksploatacji, jak również ekonomiczna oraz efektywna. Wszystkie wskazane wymagania spełnia typ 774/714 firmy CZ LOKO” - powiedział Tamás Heinczinger, Dyrektor Generalny CER Hungary.

„Na Węgrzech dotychczas eksploatowano pośrednio tylko kilka naszych lokomotyw. Byliśmy również bezpośrednim dostawcą małej lokomotywy do metra w Budapeszcie, które wykazuje według nas duży potencjał. Transport kolejowy z wieloma liniami spalinowymi oraz bocznicami ma w kraju bardzo silną pozycję. Atrakcyjna jest dla nas również bliskość geograficzna” - przyznał Jaroslav Plhák, Dyrektor ds. Handlowych CZ LOKO. Firmie do tej pory udało zatwierdzić się dwa zamówienia na: spalinowo-elektryczny EffiShunter 1600 oraz EffiLiner 1600. W przypadku kolejnych typów „shunter” przebiega jeszcze proces zatwierdzania. Przede wszystkim będą to serie 300, 500 i 700.

Spółka akcyjna CZ LOKO w ostatnich kilku latach znacząco wzmocniła eksport, który obecnie stanowi już ponad połowę dochodów, które sięgają wysokości dwóch miliardów koron czeskich. Firma rozpoczęła działania na rynku w Finlandii, Turcji oraz w niektórych krajach bałkańskich, ponadto wzmocniła swoją pozycję we Włoszech i krajach bałtyckich. Celem spółki jest również wznowienie dostaw lokomotyw do Federacji Rosyjskiej, których zaprzestano z uwagi na nałożone sankcje handlowe krajom UE po aneksji Krymu.

×