• HOT LINE SERVICE

  Call

  +420 725 862 060

 • Kontakt

  Management


  Josef Gulyás

  dyrektor generalny

  tel.: +420 325 518 819
  fax: +420 325 518 888
  email: josef.gulyas@czloko.cz


  Ing. Jaroslav Plhák

  dyrektor techniczny
  tel.: +420 325 518 812
  fax: +420 325 518 822
  email: jaroslav.plhak@czloko.cz


  Ing. Pavel Orálek

  dyrektor służby
  KV
  tel.: +420 325 518 811
  fax: +420 325 518 888
  email: pavel.oralek@czloko.cz


  Ing. Jan Kutálek

  dyrektor biznesowy
  tel.: +420 465 558 101
  fax: +420 325 518 888
  email: jan.kutalek@czloko.cz


  Mgr. Jiří Kutálek

  dyrektor HR
  tel.: +420 465 558 140
  fax: +420 325 518 888
  email: jiri.kutalek@czloko.cz


  Martin Malík

  dyrektor produkcji
  tel.: +420 465 558 400
  fax: +420 325 518 888
  email: martin.malik@czloko.cz


  Ing. Michal Holý

  dyrektor finansowy
  tel.: +420 325 518 806
  fax: +420 325 518 888
  email: michal.holy@czloko.cz


  Ing. Bedřich Bulička, MBA

  dyrektor administracyjny i inwestycyjny
  fax: +420 325 518 888
  email: bedrich.bulicka@czloko.cz

  ×