Usługa

Modernizacja pojazdów

Firma CZ LOKO przeprowadza kompleksową modernizację lokomotyw ČKD, Luhanskteplovoz, BMZ, Fablok, GE oraz innych producentów. Lokomotywy zostają poddawane w zakładach produkcyjnych CZ LOKO procesowi kompleksowej modernizacji zgodnie z techniczną dokumentacją rysunkową. Nowy silnik spalinowy, alternator trakcyjny, kabina i wszystkie inne komponenty zmodernizowanej lokomotywy umożliwiają przewoźnikom kolejowym osiągnięcie parametrów użytkowych porównywalnych z parametrami nowych pojazdów. Wysoka niezawodność i przedłużenie cyklów konserwacji pozwalają na wygenerowanie znacznych oszczędności. Kompleksowo zmodernizowane pojazdy spełniają wszystkie obowiązujące limity emisji i hałasu.

Korzyści i zalety modernizacji kompleksowej:

 • poprawa niezawodności
 • obniżenie kosztów eksploatacji i konserwacji
 • ekologiczna eksploatacja
 • nowoczesny projekt i design
 • zastosowanie zunifikowanych rozwiązań
 • wysoki komfort i bezpieczeństwo obsługi
 • doskonałe warunki widoczności
 • przestrzenne i bezpieczne platformy dla pojazdu manewrowego
 • przedłużenie interwałów serwisowych

Wyposażenie instalowane podczas modernizacji:

 • cyfrowy system sterowania
 • monitoring zdalny za pośrednictwem technologii GSM i GPS
 • sterowanie ukrotnione
 • osuszacz powietrza
 • ochrona przed poślizgiem (podczas rozjazdu)

Przykłady wyposażenia dodatkowego:

 • tempomat lub automatyczna regulacja prędkości (ARR)
 • toczne ułożyskowanie silników trakcyjnych
 • hamulec elektrodynamiczny (EDB)
 • urządzenie przeciwpoślizgowe (podczas hamowania)
 • strefa kontrolowanego zgniotu
 • zdalne sterowanie radiowe
 • sprzęg automatyczny
 • system kamerowy
×