• HOT LINE SERVICE

  +420 702 242 018

 • Usługa

  Modernizacja pojazdów

  Firma CZ LOKO przeprowadza kompleksową modernizację lokomotyw ČKD, Luhanskteplovoz, BMZ, Fablok, GE oraz innych producentów. Lokomotywy zostają poddawane w zakładach produkcyjnych CZ LOKO procesowi kompleksowej modernizacji zgodnie z techniczną dokumentacją rysunkową. Nowy silnik spalinowy, alternator trakcyjny, kabina i wszystkie inne komponenty zmodernizowanej lokomotywy umożliwiają przewoźnikom kolejowym osiągnięcie parametrów użytkowych porównywalnych z parametrami nowych pojazdów. Wysoka niezawodność i przedłużenie cyklów konserwacji pozwalają na wygenerowanie znacznych oszczędności. Kompleksowo zmodernizowane pojazdy spełniają wszystkie obowiązujące limity emisji i hałasu.

  Korzyści i zalety modernizacji kompleksowej:

  • poprawa niezawodności
  • obniżenie kosztów eksploatacji i konserwacji
  • ekologiczna eksploatacja
  • nowoczesny projekt i design
  • zastosowanie zunifikowanych rozwiązań
  • wysoki komfort i bezpieczeństwo obsługi
  • doskonałe warunki widoczności
  • przestrzenne i bezpieczne platformy dla pojazdu manewrowego
  • przedłużenie interwałów serwisowych

  Wyposażenie instalowane podczas modernizacji:

  • cyfrowy system sterowania
  • monitoring zdalny za pośrednictwem technologii GSM i GPS
  • sterowanie ukrotnione
  • osuszacz powietrza
  • ochrona przed poślizgiem (podczas rozjazdu)

  Przykłady wyposażenia dodatkowego:

  • tempomat lub automatyczna regulacja prędkości (ARR)
  • toczne ułożyskowanie silników trakcyjnych
  • hamulec elektrodynamiczny (EDB)
  • urządzenie przeciwpoślizgowe (podczas hamowania)
  • strefa kontrolowanego zgniotu
  • zdalne sterowanie radiowe
  • sprzęg automatyczny
  • system kamerowy
  ×