• HOT LINE SERVICE

  +420 702 242 018

 • Zgromadzenie wspólników oraz posiedzenie Rady Nadzorczej i Zarządu CZ LOKO Polska

  06.12.2016

  W dniu 22.05.2013 r. w Gliwicach odbyło się Zgromadzenie wspólników oraz posiedzenie Rady Nadzorczej i Zarządu CZ LOKO Polska w trakcie, którego zostało przyjęte Sprawozdanie z działalności Zarządu z działalności Spółki, Sprawozdanie finansowe za rok 2012 oraz Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2012. W trakcie spotkania podjęto decyzję o przedłużeniu kadencji dla Pana Piotra Pytel dotychczasowego Prezesa Zarządu CZ LOKO Polska Sp. z o.o. na kolejny rok.

  W trakcie Posiedzenia Zarządu poruszane były problemy o bardzo istotnym znaczeniu dla polsko-czeskich kontaktów gospodarczych w branży kolejowej.

  Kolejny punkt posiedzenia został poświęcony omówieniu strategii działania na kolejny rok, w którym między innymi CZ LOKO planuje wprowadzić na rynek polski lokomotywę 741.7 będącą zaawansowaną modernizacją lokomotywy typu T448p.

  Piotr Pytel podziękował Zarządowi za zaufanie i przedstawił wizję dalszego rozwoju firmy pod jego kierownictwem. Powiedział, iż uzyskanie bezterminowego świadectwa dopuszczenia do eksploatacji dla lokomotyw typu 753.7 i 797.8 jest otwarciem nowych możliwości dla Spółki dzięki poszerzeniu oferty taboru. Ponadto rozpoczęcie prób lokomotywy typu 741.7 we współpracy z jednostką badawczą i DB Schenker Rail Polska są kolejnym ważnym etapem rozwoju firmy.

  ×