Usługa

CZ LOKO POOL

Zapraszamy Państwa do skorzystania z możliwości dzierżawy długookresowej nowych i zmodernizowanych pojazdów kolejowych produkcji CZ LOKO. Gwarantują one wysoką niezawodność, niskie koszty eksploatacji, niższe wymagania związane z utrzymaniem stanu technicznego oraz ekologiczną eksploatacją, co ostatecznie przyczynia się do obniżenia kosztów transportu.

Dzierżawa lokomotywy

  • poprawia wskaźniki ekonomiczne
  • umożliwia finansowanie pozabilansowe
  • pozwala na transparentne rozliczanie kosztów
  • nie wymaga zatwierdzenia inwestycji
  • stabilizuje Cash Flow
  • spełnia konkretne potrzeby klienta
  • możliwość świadczenia kompleksowej usługi „full“ serwis

Po zakończeniu okresu dzierżawy będą Państwo mogli skorzystać z opcji zakupu pojazdu, kontynuacji umowy dzierżawy lub zakończenia umowy bez obowiązku zakupu pojazdu.

Bliższe informacje można uzyskać na: pool@czloko.cz

×