CZ LOKO - easy rent

Využijte možnosti střednědobého a dlouhodobého nájmu nových a modernizovaných kolejových vozidel z produkce CZ LOKO, které přinášejí vysokou spolehlivost, nízké provozní náklady, nižší nároky na údržbu a ekologický provoz = nižší náklady za dopravní cestu.

Pronájem lokomotivy:

zlepšuje finanční ukazatele umožňuje mimobilanční financování přináší transparentní vykazování nákladů nevyžaduje investiční schválení stabilizuje Cash Flow řeší konkrétní potřeby na míru lze řešit jako kompletní "full" servis

Po skončení doby nájmu může nájemce uplatnit opci na nákup vozidla, pokračovat v nájemní smlouvě, nebo smlouvu ukončit bez povinnosti vozidlo odkoupit.


Lokomotivní pool CZ LOKO tvoří vozidla těchto řad:

Motorová lokomotiva EffiShunter 300 je primárně určena pro posunovací službu. Lokomotiva je vybavena střídavě-stejnosměrným přenosem výkonu (AC/DC) ze spalovacího motoru na dvě hnací dvojkolí. Parametry vozidla jsou optimalizovány pro posun v depech a ve stanicích, pro provoz na průmyslových vlečkách a drahách speciálních (např. metro).

Rozchod1 435 mm
Maximální výkon328 kW
Počet náprav2
Hmotnost30 t
Rychlost60 km/h
Provedení
Interoperabilita

Motorová lokomotiva EffiShunter 500 je primárně určena pro posunovací službu. Lokomotiva je vybavena střídavě-stejnosměrným přenosem výkonu (AC/DC) ze spalovacího motoru na čtyři hnací dvojkolí. Parametry vozidla jsou optimalizovány pro staniční posun a pro provoz na průmyslových vlečkách, např. hutních, důlních či petrochemických.

Rozchod1 435 mm
Maximální výkon522 kW
Počet náprav4
Hmotnost72 t
Rychlost80 km/h
Provedení
Interoperabilita

Motorová lokomotiva EffiShunter 700 je primárně určena pro posunovací službu. Lokomotiva je vybavena střídavě-stejnosměrným přenosem výkonu (AC/DC) ze spalovacího motoru na čtyři hnací dvojkolí. Parametry vozidla jsou optimalizovány pro staniční posun a pro náročný provoz na průmyslových vlečkách, např. hutních, důlních či petrochemických.

Rozchod1 435 mm
Maximální výkon709 kW
Počet náprav4
Hmotnost72 t
Rychlost80 km/h
Provedení
Interoperabilita

Motorová lokomotiva EffiShunter 1 000 je určena pro posunovací a traťovou službu. Lokomotiva je vybavena střídavým přenosem výkonu (AC/AC) ze spalovacího motoru na čtyři hnací dvojkolí. Pro optimální využití výkonu lokomotivy jsou asynchronní trakční motory napájeny a řízeny individuálně. Parametry vozidla jsou optimalizovány pro staniční posun a pro náročný provoz na průmyslových vlečkách, např. hutních, důlních či petrochemických s možností traťové služby.

Rozchod1 435 mm
Maximální výkon895 kW
Počet náprav4
Hmotnost80 t
Rychlost100 km/h
Provedení
Interoperabilita

EffiShunter 1600

Motorová lokomotiva řady EffiShunter 1600 je určena pro posunovací a traťovou službu. Lokomotiva je vybavena střídavě-stejnosměrným přenosem výkonu (AC/DC) ze spalovacího motoru na čtyři hnací dvojkolí. Parametry vozidla jsou optimalizovány pro staniční posun a pro náročný provoz na průmyslových vlečkách, např. hutních, důlních či petrochemických s možností traťové služby.

Rozchod1 435 mm
Maximální výkon1000 kW
Počet náprav4
Hmotnost72 t
Rychlost100 km/h
Provedení
Interoperabilita
Pro více informací kontaktujte:
Ing. Jan Kutálek
CZ LOKO, a.s.
Drahelická 2083, 288 03 Nymburk
tel.: +420 606 089 011
e-mail: jan.kutalek@czloko.cz