• HOT LINE SERVIS

  +420 702 242 018

 • CZ LOKO, a.s., se stala právním nástupcem společnosti Letohradské strojírny, s.r.o.

  09.01.2018

  Dne 15.12. 2017 schválili akcionáři na jednání valné hromady projekt převodu jmění společnosti Letohradské strojírny, s.r.o., se sídlem Letohrad, Tyršova 158, IČ 60111593, na společnost  CZ LOKO, a.s.. Dne 1.1.2018 byla společnost Letohradské strojírny, s.r.o., zrušena bez likvidace převodem jmění na jejího jediného společníka, společnost CZ LOKO, a.s., která jako nástupnická společnost veškeré jmění zanikající společnosti včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů za podmínek uvedených v projektu převodu jmění  převzala.

  Tím se uskutečnil dílčí záměr z dlouhodobé strategie společnosti. Cílem bylo zvýšení  efektivity vlastnické struktury. Protože Letohradské strojírny měly s CZ LOKO jako jediná dceřiná společnost totožný předmět podnikání, dojde sloučením ke sjednocení kapacitního a termínového plánování. Zajistí se jednotná technická a  technologická podpora výroby. Zavede se jednotný nákup  a logistika. Nastaví se stejná kritéria kvality. Provozovny v Žamberku a v Letohradu se staly provozovnami CZ LOKO.  Provozovna Žamberk bude dále zajišťovat výrobu a je organizačně začleněna pod výrobní úsek. Provozovna Letohrad spadá pod úsek servisu kolejových vozidel a ŘKJ. Počet zaměstnanců CZ LOKO, a.s. se sloučením zvýšil o čtyři desítky zaměstnanců, se zkušenostmi a praxí v oboru výroby a oprav kolejových vozidel. 

  Zpět
  ×