O nás

Profil společnosti

„Budoucnost CZ LOKO je v poskytování komplexních služeb přímo
u našich klientů se zaměřením na posilování exportních aktivit“

Josef Gulyás
generální ředitel

Síla společnosti

Na základě po generace předávaných zkušeností a znalostí kolejových vozidel realizujeme pro naše zákazníky projekty v těchto oborech:

 • výroba nových kolejových vozidel
 • modernizace kolejových vozidel
 • opravy kolejových vozidel
 • záruční a pozáruční servis kolejových vozidel
 • oprava, výroba a prodej výměnných celků hnacích kolejových vozidel
 • projekce, výpočty, simulace, zkoušení
 • schvalování kolejových vozidel v ČR, státech EU i mimo EU
 • pronájem kolejových vozidel
 • související kontrolní, procesní, vzdělávací a revizní činnosti

Společnost CZ LOKO patří k nejvýznamnějším podnikům středoevropského železničního strojírenství.

Co nás k tomuto tvrzení opravňuje?

 • máme vlastní know-how v oblasti výroby, modernizací a oprav hnacích a speciálních drážních vozidel vycházející z tradičně vysoké úrovně českého železničního průmyslu
 • do každého projektu je zapojeno celé spektrum vysoce kvalifikovaných profesionálů, pro které je železnice „srdeční záležitost“
 • disponujeme komplexním technickým zázemím a výrobní kapacitou firmy
 • teritoriálně pokrýváme oblasti působení našich zákazníků
 • využíváme efektivní metody řízení přinášející v každém stádiu vývoje projektu jasný obraz aktuálního stavu
 • uplatňujeme flexibilní přístup a tvoříme projekty přesně na míru potřebám a požadavkům zákazníka
 • velkou pozornost věnujeme trvalé péči o vozidla z vlastní produkce včetně sběru a vyhodnocování dat z jejich provozu
 • optimalizovali jsme organizační strukturu firmy dle jednotlivých oborů činnosti
 • směle se můžeme pochlubit referencemi prestižní klientely.
×