• HOT LINE SERVIS

  +420 702 242 018

 • O nás

  Získané dotace

  Inovace výroby a oprav železničních dvojkolí

  Název projektu: Inovace výroby a oprav železničních dvojkolí

  Číslo a název prioritní osy OP PIK: PO-1 „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“

  Místo realizace projektu: 560 02 Česká Třebová, Semanínská 580

  Cíl: Cílem je zvýšení výrobních a opravárenských ploch, doplnění a inovace technologické základny při opravách a výrobě spalovacích motorů, podvozků a dvojkolí železničních kolejových vozidel.

  Datum zahájení projektu: 2.5.2016

  Termín ukončení projektu: 31.12.2018

  Název projektu: Vzděláváním k profesnímu růstu

  Příjemce podpory: CZ LOKO, a.s.

  Partner:  SAKORA s.r.o. a WLACH TRANSPORT s.r.o.

  Číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005429

  Popis projektu:

  Předmětem projektu je vzdělávání zaměstnanců, kterým bude dosaženo celkového růstu společnosti - zaměstnanci zvyšují svůj odborný potenciál, nezbytný pro naplňování prorůstové strategie zaměstnavatele.

  Cíl projektu:

  Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

  Tento projektu je spolufinancován Evropskou unií.

  20.3.2017

  ×