O nás

Získané dotace

Inovace výroby a oprav železničních dvojkolí

Název projektu: Inovace výroby a oprav železničních dvojkolí

Číslo a název prioritní osy OP PIK: PO-1 „Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace“

Místo realizace projektu: 560 02 Česká Třebová, Semanínská 580

Cíl: Cílem je zvýšení výrobních a opravárenských ploch, doplnění a inovace technologické základny při opravách a výrobě spalovacích motorů, podvozků a dvojkolí železničních kolejových vozidel.

Datum zahájení projektu: 2.5.2016

Termín ukončení projektu: 31.12.2018

Název projektu: Vzděláváním k profesnímu růstu

Příjemce podpory: CZ LOKO, a.s.

Partner:  SAKORA s.r.o. a WLACH TRANSPORT s.r.o.

Číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005429

Popis projektu:

Předmětem projektu je vzdělávání zaměstnanců, kterým bude dosaženo celkového růstu společnosti - zaměstnanci zvyšují svůj odborný potenciál, nezbytný pro naplňování prorůstové strategie zaměstnavatele.

Cíl projektu:

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Tento projektu je spolufinancován Evropskou unií.

20.3.2017

×