Personální změny v managementu CZ LOKO, a.s.

08.04.2019

Vážení obchodní partneři,

tímto si Vás dovoluji informovat o následujících personálních změnách, které vstoupily v platnost dne 1. 4. 2019.

V souladu s dlouhodobou strategií společnosti a jejím budoucím směřováním je jmenován na pozici Technického ředitele dosavadní Obchodní ředitel Ing. Jaroslav Plhák, který se zároveň stává zástupcem Generálního ředitele společnosti CZ LOKO. Jeho posláním bude nově management produktu a kvality CZ LOKO, s přesahem do strategického řízení dodavatelů.

Na pozici Obchodního ředitele je nově jmenován jeho dosavadní zástupce Ing. Jan Kutálek, který vykonával pozici Ředitele prodeje. Touto změnou je zaručena kontinuita obchodní a marketingové strategie společnosti. Pozice Ředitele prodeje zaniká.

Dosavadnímu Technickému řediteli Ing. Jiřímu Štěpánkovi, který přechází na pozici Vedoucího oddělení schvalování kolejových vozidel, děkuji za doposud odvedenou práci.

Telefonní a e-mailové spojení na všechny zmíněné osoby zůstává zachováno a naleznete jej na www.czloko.cz v sekci kontakty/management.

Vážení obchodní partneři, děkuji Vám za doposud velmi úspěšnou spolupráci a těším se na její další pokračování.


Josef Gulyás
Místopředseda představenstva a generální ředitel
CZ LOKO, a.s.

Zpět
×