• HOT LINE SERVIS

  +420 702 242 018

 • Předání speciální měřící jednotky DJ NDT

  17.03.2017

  Projekt DJ NDT, který vznikl modernizací a přestavbu motorového vozu ř. 850/851, modernizaci a přestavbu vozu dvou vozů PostW spěje do úspěšného konce. V průběhu měsíce února 2017 proběhlo dokončení a předání vozidlové části DJ NDT za stranu subdodavatele CZ LOKO, a.s.. To bylo podmínkou pro úspěšné ukončení zkušebního provozu a vydání průkazů způsobilosti drážního vozidla. Finální předání soupravy zákazníkovi proběhne v průběhu měsíce března 2017 po finálním ověření měřících technologií ostatních subdodavatelů.

  CZ LOKO tím získalo další know-how v oblasti speciálních a interiérových vozidel. Tento nový výrobní segment, který jsem začlenili do portfolia firmy před třemi roky postupně rozšiřujeme o další zrealizované projekty. Projekt DJ NDT je další v pořadí.

  Všem kteří se na projektu aktivně podíleli patří velké poděkování. Bez pozitivního přístupu všech zúčastněných by tento speciální projekt nemohl vzniknout.

  Termín realizace projektu: 6/2015 – 3/2017

  Speciální měřící jednotka DJ NDT

  Přední část vozidla DJ NDT

  Speciální měřící jednotka DJ NDT

  Detail měřícího zařízení

  Speciální měřící jednotka DJ NDT

  Ukázka nového interiéru

  Speciální měřící jednotka DJ NDT

  Detail řídící části vozidla

  Zpět
  ×