• HOT LINE SERVIS

  Volejte

  +420 725 862 060

 • Předání speciální měřící jednotky DJ NDT

  17.03.2017

  Projekt DJ NDT, který vznikl modernizací a přestavbu motorového vozu ř. 850/851, modernizaci a přestavbu vozu dvou vozů PostW spěje do úspěšného konce. V průběhu měsíce února 2017 proběhlo dokončení a předání vozidlové části DJ NDT za stranu subdodavatele CZ LOKO, a.s.. To bylo podmínkou pro úspěšné ukončení zkušebního provozu a vydání průkazů způsobilosti drážního vozidla. Finální předání soupravy zákazníkovi proběhne v průběhu měsíce března 2017 po finálním ověření měřících technologií ostatních subdodavatelů.

  CZ LOKO tím získalo další know-how v oblasti speciálních a interiérových vozidel. Tento nový výrobní segment, který jsem začlenili do portfolia firmy před třemi roky postupně rozšiřujeme o další zrealizované projekty. Projekt DJ NDT je další v pořadí.

  Všem kteří se na projektu aktivně podíleli patří velké poděkování. Bez pozitivního přístupu všech zúčastněných by tento speciální projekt nemohl vzniknout.

  Termín realizace projektu: 6/2015 – 3/2017

  Přední část vozidla DJ NDT

  Detail měřícího zařízení

  Ukázka nového interiéru

  Detail řídící části vozidla

  Zpět
  ×